[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 29: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: ôn tập chủ đề trái đất và bầu trời trang 118 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Triển lãm tranh ảnh và giưới thiệu về các mùa trong năm ở nước ta. Chúng mình cần lựa chọn trang phục như thế nào theo từng mùa?

2. Chọn hình ảnh phù hợp với mỗi hiện tượng thiên tai.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 29: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời

3. Em nên làm gì trong tình huống sau?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 29: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem