1. Chỉ trên hình và nói tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu.

  • 1 Đánh giá

1. Chỉ trên hình và nói tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 23: Cơ quan bài tiết nước tiểu

2. Dựa vào hình để nêu chức năng của cơ quan bài tiết nước tiểu. Nước tiểu được tạo thành và thải ra ngoài cơ thể như thế nào?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 23: Cơ quan bài tiết nước tiểu

3. Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu một trong các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu ngừng hoạt động?

Bài làm:

1.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 23: Cơ quan bài tiết nước tiểu

2. Chức năng của cơ quan bài tiết nước tiểu là:

  • Thận: Lọc máu để tạo thành nước tiểu.
  • Ống dẫn nước tiểu: Dẫn nước tiểu từ thận xuống bóng đái.
  • Bóng đái: Chứa nước tiểu.
  • Ống đái: Đưa nước tiểu ra ngoài cơ thể.

Nước tiểu được tạo thành sau khi thận lọc máu, đưa đến ống dẫn nước tiểu xuống bóng đái và được ống dẫn tiểu đưa ra ngoài.

3. Nếu một trong các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu ngừng hoạt động sẽ không thể đưa chất thải ra ngoài và dẫn đến tích tụ chất thải trong cơ thể gây ra nguy hiểm cho tính mạng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021