1. Tìm hiểu về các thành viên trong gia đình hai thế hệ, ba thế hệ hoặc bốn thế hệ.

  • 1 Đánh giá

Chia sẻ

1. Tìm hiểu về các thành viên trong gia đình hai thế hệ, ba thế hệ hoặc bốn thế hệ.

2. Nêu và thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của bản thân với các thế hệ trong gia đình.

Bài làm:

1. - Các thành viên trong gia đình hai thế hệ gồm có: Bố mẹ và con cái.

- Các thành viên trong gia đình ba thế hệ gồm có: Ông bà, bố mẹ và con cái.

- Các thành viên trong gia đình bốn thế hệ gồm có: Ông bà cố, ông bà, bố mẹ và con cái.

2. Đối với các thế hệ lớn hơn, chúng ta phải biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc và vâng lời.

Đối với các thế hệ nhỏ hơn, chúng ta phải biết nhường nhịn, chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021