[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: phòng tránh ngộ độc khi ở nhà trang 16 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Điều gì có thể xảy ra với các bạn trong mỗi hình sau? Vì sao?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

2. Quan sát hình và kể lại câu chuyện của Nam. Vì sao Nam bọ ngộ độc ? Khi ngộ độc, Nam có biểu hiện như thế nào?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

3. Nêu tác dụng của những việc làm trong mỗi hình dưới đây. Chúng ta có thể làm gì để phòng tránh ngộ độc khi ở nhà.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

4. Những đồ dùng sau nên được để ở đâu trong nhà? Vì sao?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

=> Xem hướng dẫn giải

5. Đóng vai thể hiện cách ứng xử của em trong các tình huống sau:

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

6. Gia đình em đã sắp xếp đồ dùng và bảo quản thức ăn, đồ uống như thế nào? Cần thay đổi gì để phòng tránh ngộ độc thức ăn xảy ra? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 26 lượt xem