[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 18: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: ôn tập chủ đề thực vật và động vật trang 73 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Hoàn thành sơ đồ sau và chia sẻ với bạn.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 18: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật

2. Em suy nghĩa như thế nào khi nhìn thấy hình ảnh sau? Cùng bạn viết ra những việc cần làm để bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 18: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật

3. Em đồng tình hay không đồng tình với mỗi hành động sau? Vì sao?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 18: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 18: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem