[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 15: Động vật sống ở đâu?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: động vật sống ở đâu trang 58 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Hỏi đáp về tên và nơi sống của các con vật dưới đây.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 15: Động vật sống ở đâu?

2. Quan sát hình dưới đây và hoàn thành bảng sau:

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 15: Động vật sống ở đâu?

3. Xếp hình các con vật dưới đây vào sơ đồ cho phù hợp.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 15: Động vật sống ở đâu?

4. Em khuyên Nam điều gì trong tình huống sau:

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 15: Động vật sống ở đâu?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 39 lượt xem