[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 25: Ôn tập chủ đề con người và sức khỏe

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: ôn tập chủ đề con người và sức khỏe trang 100 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Chia sẻ với bạn về cơ quan vận động, cơ quan hô hấp và cơ quan bài tiết nước tiểu. Mỗi cơ quan có những bộ phận chính nào? Nhờ có cơ quan đó, chúng ta có thể làm gì?

2. Nam nói:" Hằng ngày, nếu chúng ta uống nước quá ít hay quá hay nhiều quá đều không có lợi cho cơ quan bài tiết nước tiểu." Nam nói như vậy có đúng không? Vì sao?

3. Nói về lợi ích của mỗi việc làm trong các hình dưới đây. Em đã thực hiện được những việc làm nào?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 25: Ôn tập chủ đề con người và sức khỏe

4. Đóng vai thể hiện cách ứng xử của em trong tình huống sau.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 23 lượt xem