[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 20: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: chăm sóc và bảo vệ cơ quan vận động trang 80 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Các bạn trong hình đang làm gì? Việc làm đó có ích lợi như thế nào đến xương và cơ?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 20: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động

2. Nên hay không nên làm theo các tư thế trong mỗi hình dưới đây? Vì sao?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 20: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động

3. Xương và cột sống của bạn trong hình sau như thế nào? Nêu những nguyên nhân có thể dẫn đến sự thay đổi đó.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 20: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động

4. Em sẽ khuyên bạn điều gì trong các tình huống sau? Vì sao?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 20: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem