[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: ôn tập về chủ đề gia đình trang 23 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Giới thiệu về gia đình của em.

2. Em đã thực hiện việc làm nào dưới đây? Em thực hiện việc làm đó như thế nào?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình

3. Sưu tầm tranh, ảnh các nghề nghiệp khác nhau và chia sẻ với bạn về moojt nghề mà em yêu thích.

4. Em sẽ làm gì trong tình huống sau? Vì sao?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem