1. Mỗi hình sau vẽ cảnh mùa nào? Vì sao em biết?

  • 1 Đánh giá

1. Mỗi hình sau vẽ cảnh mùa nào? Vì sao em biết?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 26: Các mùa trong năm[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 26: Các mùa trong năm

2. Câu trong hình bên đang ở mùa nào?

3. Bạn Lan ở đâu? Nơi Lan ở có những mùa nào?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 26: Các mùa trong năm

4. Quan sát hình và nêu đặc điểm khác nhau giữa các mùa nơi Lan ở.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 26: Các mùa trong năm

5. Các hình sau vẽ cảnh mùa nào? Vì sao bạn biết?

6. Các bạn trong mỗi hình đã mặc trang phục phù hợp với từng mùa chưa? Vì sao?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 26: Các mùa trong năm

Bài làm:

1. Hình 1 vẽ mùa xuân vì có hoa đào nở.

Hình 2 vẽ mùa hè vì các bạn đang đi chơi.

Hình 3 vẽ mùa thu vì các bạn có lá rụng.

Hình 4 vẽ mùa đông vì có gió rất mạnh và các bạn mặc quần áo ấm.

2. Cây trồng trong hình đang ở mùa xuân vì đang đâm chồi nảy lộc, hoa đua nhau khoe sắc.

3. Bạn Lan đang ở Trà Vinh. Nơi Lan ở có hai mùa mưa và mùa khô.

4. Điểm khác nhau giữa các mùa nơi Lan ở:

  • Mùa khô: đất đai cằn cỗi, nắng gắt và nóng
  • Mùa mưa: trời u ám, mưa nhiều tạo thành các vũng nước nhỏ.

5. Hình vẽ 11a là mùa mưa vì trời đang mưa và thác rất nhiều nước.

Hình vẽ 11b là mùa khô vì trời nắng gắt và thác khô cạn nước.

6. Các bạn trong hình đã mặc phù hợp trang phục với từng mùa vì mỗi mùa có một khí hậu và đặc điểm khác nhau nên các bạn phải mặc cho thật phù hợp tránh bị quá nóng hoặc quá lạnh.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021