4. Những hành động nào sau đây thể hiện sự quan tâm, yêu thương giữa các thế hệ trong gia đình.

  • 1 Đánh giá

4. Những hành động nào sau đây thể hiện sự quan tâm, yêu thương giữa các thế hệ trong gia đình.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

5. Đóng vai thể hiện cách ứng xử của em trong các tình huống sau. Tại sao mọi người trong gia đình phải chia sẻ, dành thời gian, quan tâm, chăm sóc và yêu thương nhau?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

6. Em cảm thấy như thế nào khi mọi người trong gia đình em chia sẻ, dành thời gian cho nhau? Em sẽ làm gì để thể hiện sự quan tâm, yêu thương đối với các thế hệ trong gia đình của mình?

Bài làm:

4. - Bức tranh 4 không thể hiện sự quan tâm yêu thương giữa các thế hệ trong gia đình vì hai bạn đang tranh giành đồ chơi của nhau.

- Bức tranh 5 chính là sự quan tâm, chia sẻ của mẹ với con câu chuyện hằng ngày ở trên lớp.

- Bức tranh 6 là sự chăm sóc, giúp đỡ của người cháu đối với cụ của mình.

-Bức tranh 7 là sự quan tâm, chăm sóc của con với bố khi trời gió lạnh.

5. - Tình huống 8: em sẽ không cho phép trẻ chơi điện thoại vào những buổi gia đình họp mặt và sẽ nói chuyện với bố mẹ của ccon để biết cách cho con chơi đúng nơi đúng chỗ.

- Tình huống 9: em sẽ gọi tất cả mọi người lại để nói chuyện, em muốn mọi người trong gia đình dành thời gian quan tâm, chia sẻ những câu chuyện thường ngày với nhau khi rảnh dỗi.

6. Khi mọi người trong gia đình em chia sẻ, dành thời gian cho nhau em cảm thất rất vui và hạnh phúc. Em sẽ luôn lắng nghe, sẻ chia, quan tâm và vâng lời với các thế hện trong gia đình của mình.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021