[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 16: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật trang 65 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Người trong hình đang làm gì? Việc làm của người này ảnh hưởng như thế nào đến nơi sống của các động vật? Vì sao?

2. Môi trường sống của thực vật và động vật trong các hình sau có sự thay đổi như thế nào? Nguyên nhân dẫn tới điều đó?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 16: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật

3. Nêu việc làm của những người trong các hình sau. Việc làm đó mang lại ích lợi gì?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 16: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 16: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tự nhiên xã hội 2 chân trời sáng tạo