1. Người trong hình đang làm gì? Việc làm của người này ảnh hưởng như thế nào đến nơi sống của các động vật? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

1. Người trong hình đang làm gì? Việc làm của người này ảnh hưởng như thế nào đến nơi sống của các động vật? Vì sao?

2. Môi trường sống của thực vật và động vật trong các hình sau có sự thay đổi như thế nào? Nguyên nhân dẫn tới điều đó?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 16: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật

3. Nêu việc làm của những người trong các hình sau. Việc làm đó mang lại ích lợi gì?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 16: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 16: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật

Bài làm:

1. Người trong hình đang chặt phá cây trong rừng. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến nơi sống của các loài động vật, vì có rất nhiều loài chú ngụ trên cây. Chúng sẽ mất đi nơi cư trú của mình.

2. Môi trường sống của các loài thực vật và động vật trong các bức hình bị thay đổi rát lớn do ô nhiễm môi tường. Từ một môi trường xanh, sạch đẹp biến thành môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến việc ô nhiễm môi trường có một phần tác động của con người.

3. Trong các hình trên mọi người đang trồng cây gây rừng, dọn rác, thả chú cá heo về biển khi bị mắc cạn, và các kĩ sư đang lắp đặt hệ thống lọc khí thải.

Tất cả những việc làm trên giúp bảo vệ mội trường sống cho các loài thực vật, động vật nói riêng và chính con người chúng ta nói chung.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021