[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 14: Thực vật sống ở đâu?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: thực vật sống ở đâu trang 58 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Hỏi- đáp về tên, nơi sống của những cây trong các hình sau.

2. Quan sát và sắp xếp các cây sau vào nhóm môi trường sống phù hợp.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 14: Thực vật sống ở đâu?

3. Những cây nào sống trên cạn nhưng không mọc trên mặt đất?

4. Nếu là Nam, em sẽ nói gì với An trong tình huống sau? Vì sao?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 14: Thực vật sống ở đâu?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021