[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 17: Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật trang 65 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Em cần chuẩn bị những gì để quan sát, tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật?

2. Cùng quan sát, tìm hiểu môi trường sống của một số thực vật, động vật quanh em.

3. Chia sẻ với bạn những điều em thích sau khi quan sát môi trường sống của một số thực vật và động vật xung quanh.

4. Em sẽ làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021