[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 10: Đường giao thông

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: đường giao thông trang 40 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Nghỉ hè, mẹ cho An về quê chơi. Em hãy quan sát hình và cho biết:

- An đã đi trên những loại đường giao thông nào?

- Những phương tiện giao thông mà An đã tham gia?

2. Các phương tiện giao thông dưới đây tương ứng với loại đường giao thông nào?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 10: Đường giao thông

3. Chia sẻ với các bạn về loại đường giao thông và phương tiện giao thông mà em đã tham gia.

4. Các phương tiện giao thông dưới đây mang lại tiện ích gì?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 10: Đường giao thông[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 10: Đường giao thông

5. Gia đình em thường sử dung các phương tiện giao thông nào? Chia sẻ với bạn bè về tiền ích của các phương tiện giao thông đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021