[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 8: An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường trang 32 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Kể lại câu chuyện theo các hình sau. Em học được điều gì từ các câu chuyện đó?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 8: An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường

2. Điều gì có thể xảy ra với các bạn trong mỗi hình sau?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 8: An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường

3. Nêu các hoạt động của các bạn trong mỗi hình sau. Các bạn đã làm gì để đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở đó.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 8: An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường

4. Em sẽ làm gì trong các tình huống sau?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 8: An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021