[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 23: Cơ quan bài tiết nước tiểu

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: cơ quan bài tiết nước tiểu trang 92 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Chỉ trên hình và nói tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 23: Cơ quan bài tiết nước tiểu

2. Dựa vào hình để nêu chức năng của cơ quan bài tiết nước tiểu. Nước tiểu được tạo thành và thải ra ngoài cơ thể như thế nào?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 23: Cơ quan bài tiết nước tiểu

3. Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu một trong các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu ngừng hoạt động?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021