[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 12: Hoạt động mua bán hàng hóa

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: hoạt động mua bán hàng hóa trang 48 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. An và mẹ cần mua những hàng hóa nào? Những hàng hóa đó cần thiết đối với cuộc sống hàng ngày như thế nào?

2. Chia sẻ với các bạn về các loại hàng hóa mà gia đình em thường mua để sử dụng hằng ngày.

3. Nói với bạn về nội dung các hình sau. Mua, bán hàng hóa trong chợ và siêu thị có gì khác nhau?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 11: Hoạt động mua bán hàng hóa[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 11: Hoạt động mua bán hàng hóa

4. Khi mua hàng hóa trong chợ và siêu thị, em cần lưu ý điều gì? Vì sao phải lựa chọn hàng hóa trước khi mua?

5. Gia đình em thường mua, bán hàng hóa ở đâu? Chia sẻ về hoạt động mua,bán ở những nơi đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021