1. Chỉ ra và nói tên các bộ phận của cơ quan hô hấp trong hình sau.

  • 1 Đánh giá

1. Chỉ ra và nói tên các bộ phận của cơ quan hô hấp trong hình sau.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 21: Cơ quan hô hấp

2. Hình nào vẽ bạn đang hít vào, hình nào vẽ bạn đang thở ra? Vì sao em biết?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 21: Cơ quan hô hấp

3. Chỉ và nêu đường đi của không khí khi hít vào và thở ra.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 21: Cơ quan hô hấp

4. Em hãy giúp An trả lời câu đố: Điều gì sẽ xảy ra nếu nín thở quá lâu?

Bài làm:

1.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 21: Cơ quan hô hấp

2. Hình 4a là bạn đang hít vào, do bụng bạn hóp vào.

Hình 4b là bạn đang thở ra, do bụng bạn đó đang ở trạng thái bình thường.

3. - Đường đi của không khí khi hít vào: mũi -> khí quản -> phế quản -> phổi.

- Đường đi của không khí khi thở ra: phổi -> phế quản -> khí quản -> mũi.

4. Nếu nín thở quá lâu sẽ dẫn đến tử vong do thiếu oxi lên não bộ.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021