[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 4: Giữ vệ sinh nhà ở

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: giữ vệ sinh nhà ở trang 20 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Em thích được ở trong ngôi nhà nào hơn? Vì sao?[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 4: Giữ vệ sinh nhà ở

2. Điều gì xảy ra với mỗi bạn nhỏ trong mỗi hình sau? Vì sao?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 4: Giữ vệ sinh nhà ở

3. Em đồng tình hay không đồng tình với mỗi việc làm sau? Vì sao?[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 4: Giữ vệ sinh nhà ở

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021