[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 27: Một số hiện tượng thiên tai

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: một số hiện tượng thiên tai trang 110 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Điều gì xảy ra trong các hiện tượng sau? Đó là những hiện tượng gì?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 27: Một số hiện tượng thiên tai

2. Lựa chọn các ô chữ phù hợp với từng hiệ tượng thiên tai.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 27: Một số hiện tượng thiên tai

3. Đọc thông tin và chia sẻ với bạn về những rủi ro, thiệt hại do hạn hán, lũ, lụt gây ra.

4. An và các bạn đang nói về thiên tai xảy ra ở đâu? Thiên tai đó gây ra thiệt hại gì? Các bạn dự định sẽ làm gì để giúp đỡ những bạn học sinh ở khu vực đó?

5. Kể về những thiên tai xảy ra trong thực tế mà em biết. Nói với bạn về những thiệt hại do thiên tai đó gây ra.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 26 lượt xem