[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: chăm sóc bảo vệ cơ quan vận động trang 88 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Chuyện gì sẽ xảy ra với bạn Nam? Vì sao?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp

2. Các bạn trong từng hình đang làm gì? Việc làm đó có ích lợi hay tác hại đến cơ quan hô hấp? Vì sao?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp

3. Nêu những việc em đã làm để bảo vệ cơ quan hô hấp.

4. Lấy gương ra soi, quan sát phía trong mũi, em nhìn thấy gì? Dùng khăn sạch lau phía trong mũi, em thấy có gì trong khăn?

5. Em có đồng tình với ý kiến của bạn nào dưới đây? Vì sao?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp

6. Em ứng xử như thế nào trong tình huống sau?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem