1. Chỉ trên hình và nói tên các xương, khớp xương của cơ thể.

  • 1 Đánh giá

1. Chỉ trên hình và nói tên các xương, khớp xương của cơ thể.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 19: Cơ quan vận động

2. Chỉ trên hình và nói tên một số cơ của cơ thể.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 19: Cơ quan vận động

3. Nam và các bạn đang làm gì? Nêu một số xương và cơ giúp các bạn thực hiện những hoạt động đó.

4. Em hãy nắm chặt bàn tay và cử động co, duỗi tay. Em thấy bắp tay của mình có sự thay đổi như thế nào? Cơ, xương và khớp xương nào giúp em co, duỗi tay?

5. Mỉm cười và bắt tay với bạn ngồi cạnh. Nếu xương và cơ không phối hợp hoạt động thì em có thể thực hiện các việc làm đó không? Vì sao?

Bài làm:

1.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 19: Cơ quan vận động

2.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 19: Cơ quan vận động

3. Nam và các bạn đang chơi đá bóng. Một số xương và cơ giúp các bạn thực hiện hoạt động đó là: Xương chân, xương tay, xương chậu, xương sống, cơ chân, cơ tay, cơ ngực,...

4. Em thấy bắp tay của mình to hơn khi gập tay vào. Cơ tay, khớp khủy tay, khớp bả vau và xương tay giúp em co, duỗi tay dễ dàng hơn.

5. Nếu xương và cơ không phối hợp hoạt động thì em không thể thực hiện các việc làm đó. Vì các cơ, xương liên kết với nhau giúp ta thực hiện dễ dàng hơn, nó gắn kiền với nhau trong các hoạt động.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021