1. Hỏi đáp về tên và nơi sống của các con vật dưới đây.

  • 1 Đánh giá

1. Hỏi đáp về tên và nơi sống của các con vật dưới đây.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 15: Động vật sống ở đâu?

2. Quan sát hình dưới đây và hoàn thành bảng sau:

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 15: Động vật sống ở đâu?

3. Xếp hình các con vật dưới đây vào sơ đồ cho phù hợp.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 15: Động vật sống ở đâu?

4. Em khuyên Nam điều gì trong tình huống sau:

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 15: Động vật sống ở đâu?

Bài làm:

1. Hình 1: lạc đà, sống ở trên cạn (sa mạc).

  • Hình 2: cá heo, sống ở dưới nước.
  • Hình 3: gấu bắc cực, sống ở trên cạn.
  • Hình 4: gà, sống ở trên cạn.
  • Hình 5: chó, sống ở trên cạn.
  • Hình 6: cá sấu, vừa sống ở dưới nước vừa sống ở trên cạn.

2. - Sống trên cạn: ngựa, chim, sóc, chuồn chuồn, thỏ.

- Sống dưới nước: cá

- Sống trong lòng đất: thỏ, giun.

3.

  • Sống trên cạn: thỏ, vịt, ếch, ngựa, thạch sùng, chim bồ câu
  • Vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước: chim cánh cụt, ếch
  • Sông dưới nước: cá heo, bạch tuộc.

4. Em sẽ khuyên Nam không bắt cá lên vì cá sống ở dưới nước, nếu lên bờ nó sẽ chết.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021