1. Hỏi- đáp về tên, nơi sống của những cây trong các hình sau.

  • 1 Đánh giá

1. Hỏi- đáp về tên, nơi sống của những cây trong các hình sau.

2. Quan sát và sắp xếp các cây sau vào nhóm môi trường sống phù hợp.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 14: Thực vật sống ở đâu?

3. Những cây nào sống trên cạn nhưng không mọc trên mặt đất?

4. Nếu là Nam, em sẽ nói gì với An trong tình huống sau? Vì sao?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 14: Thực vật sống ở đâu?

Bài làm:

1. Hình 1: cây phi lao, sống trên cạn chủ yếu ở bờ biển.

  • Hình 2: cây dà vôi, sống ở dưới nước vùng ngập mặn.
  • Hình 3: cây thông, sống ở tên cạn thích hợp với khí hậu lạnh.
  • Hình 4: cây lúa nước, sống ở dưới nước.
  • Hình 5: hoa sen, sông ở dưới dầm lầy.
  • Hình 6: cây cọ, sống ở trên cạn.

2. Thực vật sống trên cạn: cây chuối, cây dừa, cây đa, rau mồng tơi.

Thực vật sống dưới nước: cây hoa súng, cây rong biển.

3. Cây sống trên cạn nhưng không, mọc trên mặt đất là cây tầm gửi, cây hoa lan.

4. Nếu em là Nam em sẽ nói với An rằng cây hoa súng có môi trường sống ở dưới nước, nếu đem lên trên cạn trồng thì cây sẽ chết mất.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021