[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 11: Tham gia giao thông an toàn

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: tham gia giao thông an toàn trang 44 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Nêu tên và ý nghĩa của các biển báo giao thông sau. Nêu màu sắc, hình dạng của từng biển báo giao thông đó.

2. Điều gì có thể xảy ra với những người trong hình?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 10: Tham gia giao thông an toàn

3. Em đồng tình hay không đồng tình với hành động của các bạn trong mỗi hình sau? Vì sao? Khi đi trên các phương tiện giao thông đó, em cần chấp hành những quy định gì?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 10: Tham gia giao thông an toàn[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 10: Tham gia giao thông an toàn

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem