[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 21: Cơ quan hô hấp

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: cơ quan vận động trang 84 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Chỉ ra và nói tên các bộ phận của cơ quan hô hấp trong hình sau.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 21: Cơ quan hô hấp

2. Hình nào vẽ bạn đang hít vào, hình nào vẽ bạn đang thở ra? Vì sao em biết?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 21: Cơ quan hô hấp

3. Chỉ và nêu đường đi của không khí khi hít vào và thở ra.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 21: Cơ quan hô hấp

4. Em hãy giúp An trả lời câu đố: Điều gì sẽ xảy ra nếu nín thở quá lâu?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021