Chia sẻ với gia đình và bạn bè về công việc mơ ước của em trong tương lai. Theo em, trong cuộc trò chuyện đó, chúng ta phải chú ý đến việc lựa chọn từ ngữ xưng hô như thế nào?

  • 1 Đánh giá

2. Chia sẻ với gia đình và bạn bè về công việc mơ ước của em trong tương lai. Theo em, trong cuộc trò chuyện đó, chúng ta phải chú ý đến việc lựa chọn từ ngữ xưng hô như thế nào?

Bài làm:

Học sinh tự thực hành.

Chú ý, khi trò chuyện cần chọn từ ngữ xưng hô phù hợp với đối tượng giao tiếp sao cho lịch sự và tôn trọng người khác. Ví dụ khi trò chuyện với cha mẹ cần tuân thủ phương châm “xưng khiêm, hô tôn”.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 9 tập 1