Chọn các ý cho sẵn dưới đây điền vào chỗ trống của sơ đồ để thể hiện mối quan hệ giữa khí hậu, sông ngòi và hoạt động cải tạo tự nhiên của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

  • 1 Đánh giá

3. Hoàn thành phiếu học tập

Phiếu học tập

1. Chọn các ý cho sẵn dưới đây điền vào chỗ trống của sơ đồ để thể hiện mối quan hệ giữa khí hậu, sông ngòi và hoạt động cải tạo tự nhiên của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

a. Gây lũ lụt

b. Nước sông dâng lên rất nhanh

c. Đắp đê ngăn lũ

d. Mùa hạ mưa nhiều

2. Các hoạt động dưới đây, hoạt động nào có trong lễ hội của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ?

a. Đấu vật, đấu cờ người b. Đua voi c. Thi nấu cơm

d. Ném còn đ. Hát quan họ e. Đua thuyền

g. Chọi gà h. Chọi trâu i. Đua ngựa.

Bài làm:

1. Hoàn thành sơ đồ:

2. Hoạt động có trong lễ hội của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ:

a. Đấu vật, đấu cờ người

c. Thi nấu cơm

đ. Hát quan họ

e. Đua thuyền

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN