Chọn từ ngữ thích hợp nhất có thể điền vào chỗ trống để câu thể hiện đúng hai thành phần: nghĩa sự việc và nghĩa tình thái

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 9 sgk ngữ văn 11 tập 2

Chọn từ ngữ thích hợp nhất có thể điền vào chỗ trống để câu thể hiện đúng hai thành phần: nghĩa sự việc và nghĩa tình thái.

Bài làm:

  • Trong câu "một kẻ biết kính mến khí phách, một kẻ biết tiếc, biết trọng người có tài,/.../ không phải là kẻ xấu hay là vô tình". Nói đến một người có nhiều phẩm chất tốt đẹp (biết kính mến khí phách, biết tiếc, biết trọng người có tài) thì không phải là người xấu. Phù hợp với phần nghĩa sự việc ấy, chỉ có thể là tình thái từ mang tính khẳng định mạnh mẽ, vì thế nên cần chọn từ hẳn.
  • Đáp án : hẳn.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021