Cùng xem một bộ phim được chuyển thể từ một cuốn sách hoặc tác phẩm văn học có nội dung liên quan đến các chủ đề đã học.

  • 7 Đánh giá

Hoạt động 5: Phiêu lưu cùng trang sách

1. Cùng xem một bộ phim được chuyển thể từ một cuốn sách hoặc tác phẩm văn học có nội dung liên quan đến các chủ đề đã học.

2. Thảo luận và so sánh để thấy những điểm tương đồng. khác biệt giữa nội dung. hinh thức của phim và sách (hoặc tác phẩm đã đọc).

3. Cùng thiết kế một pô-xtơ nhằm giới thiệu bộ phim đã xem hoặc vẽ lại bìa cuốn sách yêu thích.

Bài làm:

HS tự thực hiện nhóm cùng nhau hoàn thành câu hỏi

  • 437 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 2 kết nối tri thức