Đáp án đề 5 kiểm tra học kì 2 môn GDCD 8

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I.TRẮC NGHIỆM

Câu 1:(2 điểm):Công dân có hay không có quyền nào sau đây?

a> Rút tiền từ khoản tiền tiết kiệm gửi ở ngân hàng bất cứ lúc nào. Có (Căn cứ vào quyền ....chiếm hữu và định đoạt… tài sản của công dân).

b> Nhận số tiền do người thuê cửa hàng trả hàng tháng. Có. (Căn cứ vào quyền………sử dụng……………. tài sản của công dân).

c> Anh T thuê nhà của ông H. Vì nhà quá chật nên anh đã tự ý thuê thợ làm thêm một căn gác xép. Không.(Căn cứ vào quyền…định đoạt…. tài sản của công dân (ông H)).

d> Đòi lại xe máy đã cho người khác mượn quá hạn mà vẫn chưa trả. Có.(Căn cứ vào quyền………chiếm hữu ………. tài sản của công dân).

Câu 2: Đánh dấu X vào ô trống thích hợp với những hành vi sau:1 điểm

Hành viKhiếu nạiTố cáo
1. Bạn Hùng có quyền……………….X
2. Nhân dân xã Q có quyền …………X
3. Những thành viên của hợp tác xã có quyền ………………X
4. Anh G có quyền………….X

II. TỰ LUẬN :

Câu 1: 3.5 điểm( a: 1 điểm, b: 1 điểm, c: 1.5 điểm)

a> Bình hành động như vậy là sai, vì như vậy là đã vi phạm quyền sở hữu tài sản của công dân; tuy đã biết giao nộp chiếc túi cho công an, nhưng Bình không được phép xâm phạm tiền của người khác.

b> Nhặt được của rơi phải:

+ trả lại cho chủ sở hữu (ở đây là anh Nguyễn Văn Hà)

+ hoặc thông báo cho cơ quan có trách nhiệm xử lý theo quy định của pháp luật.

c> Khi mượn, phải:+ giữ gìn cẩn thận

+ sử dụng xong phải trả lại cho chủ sở hữu

+ nếu làm hỏng, phải sửa chữa hoặc bồi thường tương ứng với giá trị tài sản.

Câu 2: 3.5 điểm

a> Giống nhau: 1.5 điểm

- Đều là những quyền chính trị cơ bản của công dân.

- Đều tạo cơ sở pháp lí cho công dân: + Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tập thể, nhà nước.

+ Tham gia quản lý Nhà nước, xã hội.

+ Giám sát hoạt động của cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước.

- Đều giúp ngăn ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm.

b> Khác nhau: 2 điểm

- Về đối tượng.

- Về cơ sở.

- Về mục đích.

- Về người thực hiện.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021