Đáp án đề 6 kiểm tra học kì 2 môn GDCD 7

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I. TRẮC NGHIỆM: (Mỗi câu 0,5đ)

Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: B

Câu 4: D

Câu 5: C

Câu 6: D

II. TỰ LUẬN

Câu 1: ( 2 đ) Những hành vi không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng,tôn giáo của người khác là:

- Thiếu tôn trọng, làm hư hại nơi thờ tự của tín ngưỡng, tôn giáo: Đền, chùa, miếu, nhà thờ…

- Bài xích, gây mất đoàn kết giữa nhũng người có đạo và không có đạo; giữa những người có đạo khác nhau.

Câu 2 ( 3 đ ) :

Nêu đúng ý nghĩa (1,5 đ)

Bảo vệ di sản văn hóa để làm cơ sở cho thế hệ sau phát huy và phát triển. Phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc, góp phần làm phong phú kho tàng di sản văn hóa thế giới.

- Kể đúng 4 di sản vật thể ( 0.75 đ) : Thánh địa Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An, Hoàng thành Thăng Long, Vịnh Hạ Long

- Kể đúng 4 di sản phi vật thể ( 0.75 đ) : Ca trù, Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, Đờn ca tài tử Nam Bộ, Hát Xoan

Câu 3 (2đ): Tùy vào cách trả lời của học sinh mà cho điểm, nhưng có thể dựa vào một số ý về ô nhiễm môi trường nơi em ở hiện nay:( 1 đ)

- Tình trang vất rác bừa bãi

- Vất súc vật chết ra ngoài đường

- Phun xịt thuốc trừ sâu vào rau cải trước khi thu hoạch

- Đổ phân heo, bò, đỏ nước thải lung tung…..

Nêu được hướng xủ lí ( 1 đ)

- Đổ rác có nơi có chỗ, không đỗ lung tung

- Heo, bò, gà chết thì thiêu hủy hoặc đem chôn

- Phân heo bò phải được xử lí

- Nước thải phải được xử lí trước khi đổ vào nguồn nước

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021