Đối với học sinh, để rèn luyện tính trung thực, theo em cần phải làm gì?

  • 1 Đánh giá

Bài tập d: Đối với học sinh, để rèn luyện tính trung thực, theo em cần phải làm gì?

Bài làm:

- Trong học tập: ngay thẳng không gian dối, không dấu dốt. Kiên quyết đấu tranh khi bạn mắc khuyết điểm.

- Với cha mẹ, thầy cô phải thật thà, ngay thẳng.

- Ra ngoài phải thật thà, trung thực

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021