Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính trung thực? giải thích vì sao?

 • 1 Đánh giá

Bài tập a: Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính trung thực? giải thích vì sao?

 • Làm hộ bài cho bạn
 • Quay cóp trong giờ kiểm tra
 • Nhận lỗi thay cho bạn
 • Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm
 • Dũng cảm nhận lỗi của mình
 • Nhận được của rơi, đem trả lại người mất
 • Bao che thiếu sót của người đã giúp đỡ mình.

Bài làm:

* Hành vi thể hiện tính trung thực:

 • Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm: Đây là tính trung thực bởi nếu mình muốn tốt cho bạn thì mình không nên bao che khuyết điểm của bạn, mà góp ý phê bình thẳng thắn với tinh thần xây dựng, mong bạn nhận ra khuyết điểm để tiến bộ.
 • Dũng cảm nhận lỗi của mình: Khi mình có lỗi thì mình can đảm nhận lỗi, có như vậy mình sẽ biết được mình sai ở đâu để sửa chữa lỗi lầm.
 • Nhận được của rơi, đem trả lại người mất: Của người khác đánh rơi thì mình không nền dành làm của riêng mình. Đó chính là sự thật thà không gian lận, không tham lam.
 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021