Bản thân em đã làm những việc gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? Dự kiến em sẽ tiếp tục làm gì?

  • 1 Đánh giá

Bài tập c: Bản thân em đã làm những việc gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? Dự kiến em sẽ tiếp tục làm gì?

Bài làm:

Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, em đã :

  • Quảng bá với bạn bè và mọi người về mảnh đất của mình
  • Giới thiệu về nghề truyền thống của gia đình và dòng họ
  • Luôn tự hào về quê hương của mình dù đi đến tận nơi đâu

Dự kiến em sẽ tiếp tục quảng bá về ngành nghề truyền thống của quê hương, vừa giữ gìn nét đẹp quê hương, vừa cố gắng tìm kiếm khách hàng cho bố mẹ cũng như các cô chú.

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021