GDCD 8: Đề kiểm tra học kì 2 (đề 2)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn GDCD 8 (Đề 2). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

ĐỀ THI

I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Câu 1: Người có quyền khiếu nại là ai?

A. Mọi công dân, tổ chức biết về việc làm trái pháp luật gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước.

B. Người có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm hại.

C. Người chứng kiến hành vi vi phạm pháp luật.

D. Người biết về việc làm trái pháp luật gây thiệt hại đến tài sản của công dân.

Câu 2:Pháp luật được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp nào?

A. Thuyết phục.

B. Tuyên truyền, giáo dục.

C. Giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

D. Bắt buộc.

Câu 3: Việc làm nào dưới đây không thể hiện nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước?

A. Bảo vệ, giữ gìn, quản lí tốt tài sản nhà nước được giao quản lí.

B. Nhắc nhở mọi người sử dụng tiết kiệm điện, nước trong cơ quan.

C. Sử dụng tài sản được giao đúng mục đích theo quy định của cơ quan, đơn vị.

D. Tranh thủ sử dụng tài sản Nhà nước giao quản lí để thu lợi cho cá nhân.

Câu 4: Để phòng ngừa tai nạn về cháy, nổ chúng ta nên làm gì?

A. Cẩn thận khi sử dụng bếp ga, bếp điện.

B. Sử dụng điện thoại tại các điểm bán xăng.

C. Dùng thuốc nổ để làm pháo.

D. Sử dụng điện để bẫy chuột bảo vệ hoa màu.

II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 1: Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước, điều đó thể hiện như thế nào? Hiến pháp do cơ quan nào xây dựng?

Câu 2: Quyền tự do ngôn luận là gì? Công dân có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách nào?

Có ý kiến cho rằng học sinh còn nhỏ chưa được phép và chưa có khả năng thực hiện quyền tự do ngôn luận. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?

Câu 3: Cho tình huống sau: Nam nhặt được chiếc ví trong đó có giấy tờ và một số tiền. Nam đã vứt các giấy tờ đi, còn tiền thì Nam giữ lại để tiêu sài.

Câu hỏi:

a) Vận dụng hiểu biết về quyền sở hữu của công dân, em hãy cho biết hành vi của Nam là đúng hay sai? Vì sao?

b) Nếu là Nam, trong trường hợp này, em sẽ làm gì?B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021