Hãy kể lại những việc làm thể hiện tính trung thực hoặc thiếu trung thực mà em thấy trong cuộc sống hằng ngày?

  • 2 Đánh giá

Bài tập c: Hãy kể lại những việc làm thể hiện tính trung thực hoặc thiếu trung thực mà em thấy trong cuộc sống hằng ngày?

Bài làm:

Việc làm trung thực

Việc làm thiếu trung thực

Không quay cóp, không giở tài liệu khi làm bài kiểm tra

Nhặt được của rơi mà không trả lại cho người khác

Nhận lỗi khi mình làm sai

Bao che hành động sai trái của người khác

Nhắc nhở nhẹ nhàng với bạn khi bạn sai

Nhắc bài cho bạn khi bạn không thuộc bài.

  • 105 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021