Trong các biểu hiện sau đây, theo em, biểu hiện nào nói lên tính giản dị?

 • 1 Đánh giá

Bài tập b: Trong các biểu hiện sau đây, theo em, biểu hiện nào nói lên tính giản dị?

 • Diễn đạt dài dòng, dùng nhiều từ cầu kì, bóng bẩy.
 • Lời nói ngắn gọn, dễ hiểu
 • Nói năng cộc lốc, trống không
 • Làm việc gì cũng sơ sài, qua loa.
 • Đối xử với mọi người luôn chân thành, cởi mở.
 • Thái độ khách sáo, kiểu cách
 • Tổ chức sinh nhật linh đình.

Bài làm:

- Những biểu hiện thể hiện nói lên tính giản dị:

 • Lời nói ngắn gọn, dễ hiểu
 • Đối xử với mọi người luôn chân thành, cởi mở.
 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021