GDCD 7: Đề kiểm tra học kì 2 (đề 6)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn GDCD 7 (Đề 6). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

ĐỀ THI

I. TRẮC NGHIỆM (3đ): Khoanh vào chữ cái câu đúng nhất:

Câu 1: Ai bầu ra UBND:

A. Nhà nước

B. Quốc hội

C. HĐND

D. Nhân dân

Câu 2: Yếu tố nào sau đây thuộc về môi trường nhân tạo?

A.Tiếng ồn

B. Khoáng sản

C. Không khí

D. Nguồn nước

Câu 3: Di sản nào sau đây là di sản văn hoá phi vật thể:

A. Vịnh Hạ long

B. Truyện Kiều

C. Mỹ Sơn

D. Hoàng thành Thăng Long

Câu 4: Được làm khai sinh và có quốc tịch thuộc về quyền:

A. Nuôi dưỡng

B. Chăm sóc

C. Giáo dục

D. Bảo vệ

Câu 5: Việc làm nào sau đây vi phạm quyền trẻ em :

A. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.

B. Buộc trẻ em nghiện hút phải đi cai nghiện

C. Tạo việc làm cho trẻ em khó khăn.

D. Bắt trẻ em bỏ học để lao động kiếm sống.

Câu 6: Ngày môi trường thế giới là ngày:

A. 6 tháng 5

B. 6 tháng 6

C. 5 tháng 5

D.5 tháng 6

II. TỰ LUẬN: (7đ)

Câu 1( 2 đ): Theo em, những hành vi nào của chúng ta là không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác

Câu 2(3 đ): Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ di sản văn hóa và kể tên 4 di sản văn hoá vật thể và 4 di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Câu 3(2 đ): Em hãy nêu nhận xét về môi trường nơi em đang sinh sống và đề xuất hướng xử lí

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021