Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây ? Vì sao ?

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây ? Vì sao ?

(1) Người tự tin là người biết tự giải quyết lấy công việc của mình;

(2) Người tự tin chỉ một mình quyết định công việc, không cần hỏi ý kiến ai;

(3) Người tự ti luôn cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối;

(4) Người tự tin không lệ thuộc, dựa dẫm vào người khác;

(5) Người tự tin dám tự quyết định và hành động;

(6) Tính rụt rè làm cho con người khó phát huy được khả năng của mình;

(7) Người tự tin không cần hợp tác với ai;

(8) Người có tính ba phải là người thiếu tự tin;

(9) Người tự tin luôn tự đánh giá cao bản thân mình.

Bài làm:

Em đồng ý với các ý kiến sau:

(1) Người tự tin là người biết tự giải quyết lấy công việc của mình ;

Vì họ dám tin tưởng vào khả năng của mình, biết cố gắng để giải quyết công việc không cần sự can thiệp và giúp đỡ từ người khác.

(3) Người tự ti luôn cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối ;

Vì họ không dám đặt mình lên trê người khác, không tin tưởng vào khả năng của mình, luôn cảm thấy mình bị thua kém người khác.

(4) Người tự tin không lệ thuộc, dựa dẫm vào người khác ;

Vì người tự tin họ biết được đâu là khả năng của mình, và mình có thể làm được điều đó hay không. Vì vậy, họ có thể quyết định được mọi hành động và việc làm của mình.

(5) Người tự tin dám tự quyết định và hành động ;

Vì Người tự tin là tin tưởng vào khả năng của mình, chủ động trong mọi công việc, dám quyết định, không hoang mang dao động.

(6) Tính rụt rè làm cho con người khó phát huy được khả năng của mình ;

Vì khi rụt rè, họ không dám nhận khả năng của mình ở đâu, mức độ nào để làm mà họ luôn hạ thấp mình so với người khác nên chính bản thân họ cũng như người khác khó biết được thế mạnh của họ là gì để phát huy.

(8) Người có tính ba phải là người thiếu tự tin ;

Vì người có tính ba phải là người không có chứng kiến của mình, không có lập trường, không tin vào mình, đúng sai không biết thì không thể tự tin để hoàn thành công việc được.

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021