Thầy thuốc dấu không cho người bệnh biết sự thật về căn bệnh hiểm nghèo của họ. Em có suy nghĩ gì về việc làm đó của người thầy thuốc?

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Thầy thuốc dấu không cho người bệnh biết sự thật về căn bệnh hiểm nghèo của họ. Em có suy nghĩ gì về việc làm đó của người thầy thuốc?

Bài làm:

Mặc dù, trong trường hợp này bác sĩ đã nói dối bệnh nhân nhưng đây là lời nói dối có tâm và chấp nhận được. Bởi vì bác sĩ không muốn bệnh nhân vì biết sự thật mà tinh thần suy sụp. Thay vì đó bác sĩ muốn bệnh nhân sống lạc quan để có nghị lực và chống chọi với bệnh tật.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021