Hãy kể một số việc làm cụ thể của em thể hiện tình thương yêu giúp đỡ mọi người (đối với cha mẹ, anh chị em, bạn bè, làng xóm láng giềng, người trên đường phố…)

  • 2 Đánh giá

Bài tập c: Hãy kể một số việc làm cụ thể của em thể hiện tình thương yêu giúp đỡ mọi người (đối với cha mẹ, anh chị em, bạn bè, làng xóm láng giềng, người trên đường phố…)?

Bài làm:

* Một số việc làm cụ thể của em thể hiện tình thương yêu giúp đỡ mọi người:

  • Giúp đỡ bố mẹ làm công việc nhà những lúc bố mẹ mệt hoặc ốm đau.
  • Mẹ mệt thì xoa đầu, nắn bóp chân tay cho mẹ.
  • Em bị ngã hay vấp thì nâng em lên và dỗ dành em.
  • Giúp đỡ các cụ già, em nhỏ khi qua đường nhiều xe cộ.
  • Chia sẻ cho các bạn nghèo hơn những quyển vở cái bút
  • Tặng quần áo dư thừa cho các bạn miền núi khó khăn.
  • 297 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021