Trong các hành vi sau, theo em, hành vi nào xâm phạm đến quyền trẻ em ?

  • 1 Đánh giá

Bài tập a: Trong các hành vi sau, theo em, hành vi nào xâm phạm đến quyền trẻ em ?

(1) Làm khai sinh chậm, khi trẻ đến tuổi đi học mới làm khai sinh ;

(2) Đánh đập, hành hạ trẻ ;

(3) Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng ;

(4) Bắt trẻ bỏ học để lao động kiếm sống ;

(5) Buộc trẻ em nghiện hút phải đi cai nghiện ;

(6) Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đánh bạc, hút thuốc.

Bài làm:

Những hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em:

(1) Làm khai sinh chậm, khi trẻ đến tuổi đi học mới làm khai sinh ;

(2) Đánh đập, hành hạ trẻ ;

(4) Bắt trẻ bỏ học để lao động kiếm sống ;

(6) Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đánh bạc, hút thuốc.

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021