Giờ kiểm tra Toán , có một bài khó, hai bạn ngồi cạnh nhau đã “góp sức” để cùng làm. Em có nhận xét gì về việc làm của hai bạn đó?

  • 1 Đánh giá

Bài tập c: Giờ kiểm tra Toán , có một bài khó, hai bạn ngồi cạnh nhau đã “góp sức” để cùng làm. Em có nhận xét gì về việc làm của hai bạn đó?

Bài làm:

Việc làm của hai bạn Trung và Thủy là sai. Giờ kiểm tra mỗi học sinh phải tự làm bài. “Góp sức trong giờ kiểm tra là vi phạm nội quy của nhà trường”.

  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021