GDCD 7: Đề kiểm tra học kì 2 (đề 9)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn GDCD 7 (Đề 9). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

ĐỀ THI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm).

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất. (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu 1: Hành vi nào dưới đây góp phần giữ gìn bảo vệ di sản văn hóa?

A. Đập phá các di sản văn hóa

B. Lấy cắp cổ vật về nhà

C. Giúp cơ quan chuyên môn sưu tầm cổ vật

D. Di chuyển cổ vật bất hợp pháp

Câu 2: Việc làm nào vi phạm quyền được bảo vệ chăm sóc và giáo dục của trẻ em?

A. Buộc trẻ em phải tiêm phòng dịch.

B. Không cho trẻ em làm những công việc nặng nhọc.

C. Không cho con gái đến trường học.

D. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.

Câu 3: Trên đường đi học về Nam thấy một cơ sở sản xuất gỗ mĩ nghệ bắt nhiều trẻ em làm công việc nặng nhọc. Nếu là Nam trong trường hợp này em sẽ làm gì?

A. Báo cho cơ quan có chức năng giải quyết.

B. Vào nhắc nhở người chủ cơ sở sản xuất.

C. Nhờ cha mẹ, thầy cô đến can thiệp.

D. Im lặng bỏ qua vì không phải việc của mình.

Câu 4: Bộ máy nhà nước gồm mấy cấp?

A. 3 cấp.

B. 5 cấp.

C. 4 cấp.

D. 6 cấp.

Câu 5: Hành vi nào sau đây tham gia bảo vệ môi trường?

A. Xả rác thải xung quanh lớp học.

B. Khai thác nước ngầm bừa bãi.

C. Bón phân cho cây cối không theo quy trình.

D. Trồng cây xanh xung quanh nhà ở, trường học.

Câu 6: Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do ai bầu ra?

A. do UBND xã bầu ra.

B. do nhân dân trong xã bầu ra.

C. do HDND huyện bầu ra.

D. do cán bộ các thôn bầu ra.

Câu 7: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm của?

A. của chính phủ.

B. của nông dân.

C. của cán bộ kiểm lâm.

D. của tất cả mọi người.

Câu 8: Khi mở trang trại chăn nuôi bà Năm không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Ta có thể kiện bà Năm đã vi phạm gì?

A. Gây ô nhiễm môi trường.

B. Gây mất đoàn kết.

C. Xây dựng trái phép.

D. Phá hoại môi trường.

Câu 9: Di sản văn hóa bao gồm

A. di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn học

B. di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể

C. di sản văn hóa phi vật thể và di sản tinh thần

D. di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa vật chất

Câu 10: Trẻ em Việt Nam có bổn phận

a. Yêu tổ quốc, yêu cha mẹ, tôn trọng pháp luật

b. Với Gia đình , xã hội và tổ quốc

c. Không đánh bạc,uống rượu, tôn trọng pháp luật

d. Tôn trọng pháp luật, bảo vệ Tổ quốc

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 11: (1đ) Em sẽ làm gì khi bạn bè rủ em ra quán hút thuốc lá và uống rượu?

Câu 12: (3đ) Kể tên hai loại tài nguyên thiên nhiên có nguy cơ cạn kiệt mà em biết?

Câu 13: (3đ) Trẻ em có bổn phận gì đối với gia đình, nhà trường? Vì sao phải thực hiện tốt bổn phận đó?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021