Đáp án đề 9 kiểm tra học kì 2 môn GDCD 7

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm).

Học sinh làm đúng mỗi câu đạt 0,3 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

C

A

C

D

B

D

A

B

B

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 11: (1đ) HS nêu được cách ứng xử.

- Kiên quyết từ chối không hút thuốc lá hoặc không uống rượu.(0.25đ)

- Khuyên can bạn không hút thuốc lá, không uống rượu và giải thích để bạn hiểu những việc làm đó là vi phạm bổn phận của trẻ em và có hại cho sức khỏe. (0.25đ)

Câu 12: (3đ) Kể tên hai loại tài nguyên thiên nhiên có nguy cơ cạn kiệt:

- Tài nguyên Rừng. Nước....

Câu 13: (3đ) HS nêu được 2 ý sau:

a/ Bổn phận của trẻ em đối với gia đình và nhà trường: (1 đ)

- Đối với gia đình: Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, giúp đỡ gia đình những việc làm vừa sức.

- Đối với nhà trường: Chăm chỉ học tập, kính trọng thầy cô giáo, đoàn kết, tương thân tương ái với bạn bè.

b/ Giải thích được vì sao cần phải thực hiện tốt bổn phận đó là vì: (0,5đ)

- Thực hiện tốt các bổn phận sẽ được rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021