Những hành vi nào sau đây thể hiện lòng khoan dung? Tại sao?

 • 1 Đánh giá

Bài tập b: Những hành vi nào sau đây thể hiện lòng khoan dung? Tại sao?

 • Bỏ qua lỗi nhỏ cho bạn
 • Tìm cách che đậy khuyết điểm của bạn
 • Nhường nhịn bạn bè và em nhỏ
 • Mắng nhiếc người khác nặng lời khi không vừa ý
 • Ôn tồn, thuyết phục, góp ý giúp bạn sửa khuyết điểm
 • Hay chê bai người khác
 • Chăm chú lắng nghe để hiểu mọi người
 • Hãy trả đũa người khác
 • Đổ lỗi cho người khác.

Bài làm:

Những hành vi thể hiện lòng khoan dung là:

 • Bỏ qua lỗi nhỏ cho bạn
 • Nhường nhịn bạn bè và em nhỏ
 • Ôn tồn, thuyết phục, góp ý giúp bạn sửa khuyết điểm
 • Chăm chú lắng nghe để hiểu mọi người

Đây là những hành vi thể hiện lòng khoan dung là bởi vì: những hành vi đó thể hiện là người biết lắng nghe và hiểu người khác, biết chấp nhận và tha thứ, cư xử tế nhị với mọi người, sống cởi mở, thân ái và biết nhường nhịn.

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 7