GDCD 7: Đề kiểm tra học kì 2 (đề 7)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn GDCD 7 (Đề 7). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

ĐỀ THI

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau :

Câu 1:Trong các hành vi sau, hành vi nào có góp phần giữ gìn, bảo vệ di sản văn hoá:

A. Đập phá các di sản văn hoá.

B. Vứt rác bẩn xung quanh di tích.

C. Lấy cắp cổ vật về nhà.

D. Giữ gìn sạch đẹp di tích, danh lam thắng cảnh

Câu 2: Hành vi nào sau đây phá hoại môi trường ?

A. Khai thác gỗ theo chu kì

B. Săn bắt động vật quý hiếm

C. Trồng cây phủ xanh đồi trọc

D. Dọn vệ sinh nơi sinh sống

Câu 3: Quốc hội do ai bầu ra?

A. Nhân dân

B. Chính phủ

C. Cán bộ

D. Đảng viên

Câu 4:Bộ máy nhà nước phân chia làm những cấp nào?

A. Cấp trung ương, cấp địa phương

B. Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

C. Cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cấp thôn

D. Cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện

Câu 5: Cái lợi của việc làm có kế hoạch là:

A.Đạt kết quả thấp.

B. Làm việc tuỳ tiện.

C. Rèn luyện tính kiên trì, kỷ luật.

D. Ảnh hưởng đến người khác.

Câu 6: Cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất là:

A. UBND huyện, quận

B. UBND tỉnh, thành phố

C. Chính phủ

D. UBND xã, phường, thị trấn

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: Em hiểu Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân như thế nào ? (2 điểm)

Câu 2: Hãy nêu nội dung quyền được chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam? (3 đ)

Câu 3:Em có ý kiến gì về vấn đề môi trường sống hiện nay ? Theo em, cần phải làm gì để góp phần cải thiện và bảo vệ môi trường tốt hơn ? (3 điểm)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021